Elevhälsan

Skolans elever har tillgång till elevhälsa.

Elevhälsan arbetar främst hälsofrämjande och förebyggande med insatser för att främja elevernas lärande, utveckling och hälsa. Elevhälsan omfattar

  • medicinska insatser
  • psykologiska insatser
  • psykosociala insatser
  • specialpedagogiska insatser.

Specialpedagog

Kristina Nyström

E-post
E-post kristina.2.nystrom@edu.stockholm.se

Speciallärare

Carina Sjöberg

E-post
E-post carina.cs.sjoberg@edu.stockholm.se

Skolkurator

Simona Träskman

Skolkurator för naturvetenskapsprogrammet och vård- och omsorgsprogrammet.
Telefon
Telefon 076-123 80 86
E-post
E-post simona.traskman@edu.stockholm.se

Skolsköterska

Louise Lindberg-Svärd

Skolsköterska för naturvetenskapsprogrammet, vård- och omsorgsprogrammet och ekonomiska programmet inriktning ekonomi.
Telefon
Telefon 076-123 80 75
E-post
E-post louise.svard@edu.stockholm.se

Skolkurator

Charlotte Juhlin

Skolkurator för samhällsvetenskapsprogrammet och ekonomiprogrammet.
Telefon
Telefon 070-771 95 09
E-post
E-post charlotte.juhlin@edu.stockholm.se

Skolsköterska

Susanna Törnqvist

Skolsköterska för samhällsvetenskapsprogrammet och ekonomiska programmet, inriktning juridik.
Telefon
Telefon 076-123 80 68
E-post
E-post susanna.e.tornqvist@edu.stockholm.se

Uppdaterad