Elevhälsa

Elevhälsan arbetar förebyggande och medicinskt.

Skolsköterska

Louise Lindberg-Svärd

Telefon
Telefon 076-123 80 75
E-post
E-post louise.svard@edu.stockholm.se

Speciallärare

Carina Sjöberg

E-post
E-post carina.cs.sjoberg@edu.stockholm.se

Specialpedagog

Karin Elmegard

E-post
E-post karin.elmegard@edu.stockholm.se

Skolkurator

Simona Träskman

Telefon
Telefon 076-123 80 86
E-post
E-post simona.traskman@edu.stockholm.se

Skolsköterska

Susanna Törnqvist

Telefon
Telefon 076-123 80 68
E-post
E-post susanna.e.tornqvist@edu.stockholm.se

Uppdaterad