Det här är Kungsholmens västra gymnasium

Våra livsval påverkar vår framtid. På Kungsholmens västra gymnasium får du kunskap för framtiden i en globaliserad värld. Du växer med kunskaper för ett hållbart samhällsbyggande och ett livslångt lärande. Kunskap, vetenskap, gemenskap.

 

Oavsett vilket program du läser är de globala målen från Agenda 2030 i fokus i nästan all undervisning. Vi är en FN-skola.

Att vara FN-skola innebär ett långsiktigt samarbete med Svenska FN-förbundet, för en global profil och ett fördjupat engagemang och kompetens bland elever och personal. Såväl skolans programlag som skolbiblioteket, administrationen och skolledningen är involverade.

Varje år deltar du i FN:s rollspel. Du får också erbjudanden om föreläsningar i viktiga globala frågor.

Du kan engagera dig inom FN:s ungdomsföreningar och gå på utbildningar inom FN.

Sociala medier

Följ oss gärna på våra sociala medier!

Samarbeten och omvärld

Skolans programlag samverkar med aktörer utanför skolan för mer spännande projekt i undervisningen. Samarbeten som breddar och fördjupar lärandet. Omvärldskontakter och ett internationellt utbyte färgar undervisningen.

Du kan få göra fältstudier och delar av ditt arbetsplatsförlagda lärande utomlands.

Elevföreningar

Engagera dig i en elevförening! Här finns föreningar för många olika intressen. Följ din favorit på sociala medier redan nu.

Lokaler

Här finns

 • ämnesanpassade laborationssalar
 • fullt utrustade lektionssalar
 • idrottshall på campus
 • bibliotek med studieplatser
 • café.

Digital rundvandring

Du kan digitalt se våra lokaler i tjänsten Matterport.

Skolmåltider

Lunchen lagas i eget kök. Du kan ofta välja mellan två olika rätter och ta för dig från en stor salladsbuffé.

Lärare och personal

Kungsholmens västra gymnasium samarbetar med flera lärarutbildningar. Vi är ett centrum för professionsutveckling. Det innebär att du möter många lärarstudenter under din gymnasietid. Dina lärare är handledare för lärarstudenterna under deras verksamhetsförlagda del av utbildningen.

Du träffar lärarstudenter från

 • Södertörns högskola
 • Stockholms universitet
 • Gymnastik- och idrottshögskolan
 • Kungliga Tekniska högskolan.

Elevhälsa

Elevhälsan vill att du mår bra. När du är i balans är det lättare att nå undervisningens mål. Du lär dig mer och utvecklas. Vi arbetar förebyggande men också direkt åtgärdande med insatser som främjar sunda vanor.

Genom elevhälsan får du

 • rådgivning
 • hälsosamtal
 • stöd- och motivationssamtal
 • samtal i kris.

Om du behöver extra stöd för att nå målen i din utbildning kan elevhälsan göra en specialpedagogisk kartläggning och utredning. Du kan också få stöd för att prova kompensatoriska hjälpmedel.

Elevhälsan arbetar förebyggande och ger stöd till elever och personal.

Inom elevhälsan arbetar

 • rektor
 • skolsköterskor
 • speciallärare
 • specialpedagog
 • kuratorer
 • studie- och yrkesvägledare.

Studie- och yrkesvägledning

Har du frågor kring val av program och studier är du välkommen att kontakta våra studie- och yrkesvägledare.

Uppdaterad