Naturvetenskapsprogrammet

Gillar du att experimentera och lösa problem? Är matematik och naturvetenskap dina favoritämnen? Då är naturvetenskapsprogrammet rätt val för dig.

Du utvecklar förmågan att

  • planera och genomföra experiment
  • göra iakttagelser
  • tolka och redovisa resultat.

Vetenskapligt förhållningssätt

Du tränar att analysera och lösa problem, dra slutsatser och tänka kritiskt.

I laborationssalarna får du möjlighet att göra egna undersökningar, experiment och laborationer. Du ägnar mycket tid till laborationer för att du ska utveckla förmågan att arbeta naturvetenskapligt. På så vis vävs teori och praktik samman.

Tvärvetenskap och naturvetenskapligt fokus

Redan i årskurs 1 och 2 färgas kurserna av vår profil för att fördjupas i årskurs 3 då du läser kurserna naturvetenskaplig specialisering och bioteknik med fokus på tvärvetenskap.

Profil bioteknik

Bioteknik är knutet till ett hållbart samhälle. Du fördjupar dig i tvärvetenskapen mellan matematik, biologi, kemi och fysik.

 

Samarbeten och studiebesök

Vi samarbetar med universitet och högskolor och har regelbundet besök av föreläsare. Vi gör också studiebesök. På så vis får du en fördjupad förståelse och blir väl förberedd för hur det är att studera på högre nivå.

Inriktning naturvetenskap

Programfördjupningskurser 200 poäng

  • Bioteknik, 100 poäng
  • Naturvetenskaplig specialisering, 100 poäng

Poängplan

Här kan du se hur kurser fördelas under din studietid. Poängplaner kan förändras över tid.

Poängplan 2023/2024: Naturvetenskapsprogrammet, naturvetenskap, Kungsholmens västra gymnasium (pdf)

Lärmiljö med hörteknik

Har du behov av hörteknik? Söker du till ett program med hörselanpassning?

Flera av Stockholms stads skolor har undervisningssalar utrustade med modern hörteknik. Här finns också

  • elevhälsa och speciallärare med kompetens inom hörsel
  • akustikanpassade lokaler
  • lokaler med möblering för bästa lärmiljö.

Du ingår i en klass med cirka 20 elever för att minska risken för störande buller.

Behörig att söka

Du skickar in en bilaga och audiogram i samband med din ansökan till gymnasiet.

Under hela din gymnasieutbildning får du också stöd av arbetsgruppen Hörsel- och synpedagogiska navet. 

Uppdaterad