Naturvetenskapsprogrammet

Du ska upptäcka, formulera och lösa problem på ett kreativt sätt. Bioteknik är ditt profilämne på KVG.

Genom utbildningen ska du utveckla ett naturvetenskapligt förhållningssätt. Det innefattar

  • förmåga till kritiskt tänkande
  • logiska resonemang
  • problemlösning
  • systematiska iakttagelser.

Du ägnar mycket tid till laborationer för att du ska utveckla förmågan att arbeta naturvetenskapligt. På så vis vävs teori och praktik samman.

Profil bioteknik

Bioteknik är knutet till ett hållbart samhälle. Du fördjupar dig i tvärvetenskapen mellan matematik, biologi, kemi och fysik.

Vi samarbetar med universitet och högskolor och har regelbundet besök av föreläsare.

Inriktning naturvetenskap

Programfördjupningskurser 200 poäng

  • Bioteknik, 100 poäng
  • Naturvetenskaplig specialisering, 100 poäng

Poängplan

Här kan du se hur kurser fördelas under din studietid. Poängplaner kan förändras över tid.

Poängplan 2022/2023: Naturvetenskapsprogrammet, naturvetenskap, Kungsholmens västra gymnasium (pdf, 164 kB, nytt fönster)

Lärmiljö med hörteknik

Har du behov av hörteknik? Söker du till ett program med hörselanpassning?

Flera av Stockholms stads skolor har undervisningssalar utrustade med modern hörteknik. Här finns också

  • elevhälsa och speciallärare med kompetens inom hörsel
  • akustikanpassade lokaler
  • lokaler med möblering för bästa lärmiljö.

Du ingår i en klass med cirka 20 elever för att minska risken för störande buller.

Behörig att söka

Du skickar in en bilaga och audiogram i samband med din ansökan till gymnasiet.

Under hela din gymnasieutbildning får du också stöd av arbetsgruppen Hörsel- och synpedagogiska navet. 

Uppdaterad