Yrkesintroduktion

Är du intresserad av ett yrke inom vården? Sök yrkesintroduktion på KVG mot vård- och omsorgsprogrammet.

Du följer din individuella studieplan och läser kurser från vård-och omsorgsprogrammet på gymnasienivå. Du läser också de grundskolekurser du saknar. Vi erbjuder grundskolekurser i

  • engelska
  • matematik
  • svenska
  • svenska som andra språk.

Yrkesintroduktion på Kungsholmens västra 

På Kungsholmens västra gymnasium arbetar lärare och elevhälsans personal tillsammans med dig för att du ska nå dina mål.

Arbetsplatsförlagt lärande och praktik

Vi erbjuder praktik eller arbetsplatsförlagt lärande. Studie- och yrkesvägledare ger dig individuell vägledning under utbildningen.

Nästa steg

Efter utbildningen kan du söka jobb inom vårdsektor eller studera vidare inom vuxenutbildningen för att uppnå en gymnasieexamen.

Lärmiljö med hörteknik

Har du behov av hörteknik? Söker du till ett program med hörselanpassning?

Flera av Stockholms stads skolor har undervisningssalar utrustade med modern hörteknik. Här finns också

  • elevhälsa och speciallärare med kompetens inom hörsel
  • akustikanpassade lokaler
  • lokaler med möblering för bästa lärmiljö.

Du ingår i en klass med cirka 20 elever för att minska risken för störande buller.

Behörig att söka

Du skickar in en bilaga och audiogram i samband med din ansökan till gymnasiet.

Under hela din gymnasieutbildning får du också stöd av arbetsgruppen Hörsel- och synpedagogiska navet. 

Uppdaterad