Programinriktat val

På Kungsholmens västra gymnasium läser du för behörighet mot vård- och omsorgsprogrammet.

Du följer poängplanen för det yrkesprogrammet vård- och omsorg. Det innebär att du läser yrkesämnen på gymnasienivå.

Kungsholmens västra gymnasium erbjuder grundskolekurser i

  • engelska
  • matematik
  • svenska
  • svenska som andra språk.

Om du efter ditt första år når gymnasiebehörighet har du möjlighet att, efter tre år, nå en yrkesexamen från vård-och omsorgsprogrammet.

Från årskurs två läser du mot ett yrkesområde, 

  • geriatrik
  • psykiatri
  • akutsjukvård.

Arbetsplatsförlagt lärande och praktik

I utbildningen ingår praktik i fem veckor. 

Programinriktat val - introduktionsprogram

Programinriktat val syftar till att du ska få en utbildning som är inriktad mot ett visst nationellt program. Du ska, så snart som möjligt, kunna antas till det nationella programmet. Det nationella program som utbildningen är inriktad mot kan vara både ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program.

Uppdaterad