Programinriktat val

På Kungsholmens västra gymnasium läser du för behörighet mot vård- och omsorgsprogrammet.

Du följer poängplanen för yrkesprogrammet vård- och omsorg. Det innebär att du läser yrkesämnen på gymnasienivå.

Behörighet 

För att få läsa hos oss behöver du ha godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk och

  • engelska eller matematik och i minst fyra andra ämnen eller
  • engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen.

Programinriktat val på Kungsholmens västra

Om du efter ditt första år når gymnasiebehörighet har du möjlighet att, efter tre år, nå en yrkesexamen från vård-och omsorgsprogrammet.

Från årskurs två läser du mot ett yrkesområde, 

  • geriatrik
  • psykiatri
  • akutsjukvård.

Arbetsplatsförlagt lärande och praktik

Under utbildningen får du vara ute på en arbetsplats i fem veckor och pröva dina teoretiska kunskaper i praktiken.

Grundskoleämnen du kan studera

På Kungsholmens västra gymnasium kan du läsa

  • engelska
  • matematik
  • svenska
  • svenska som andra språk.

 

Uppdaterad