Programinriktat val

På Kungsholmens västra gymnasium läser du för behörighet mot vård- och omsorgsprogrammet.

Du följer poängplanen för det yrkesprogrammet vård- och omsorg. Det innebär att du läser yrkesämnen på gymnasienivå.

Kungsholmens västra gymnasium erbjuder grundskolekurser i

  • engelska
  • matematik
  • svenska
  • svenska som andra språk.

Om du efter ditt första år når gymnasiebehörighet har du möjlighet att, efter tre år, nå en yrkesexamen från vård-och omsorgsprogrammet.

Från årskurs två läser du mot ett yrkesområde, 

  • geriatrik
  • psykiatri
  • akutsjukvård.

Arbetsplatsförlagt lärande och praktik

I utbildningen ingår praktik i fem veckor. 

Uppdaterad