Samhällsvetenskapsprogrammet

I flera ämnen samarbetar vi på KVG för att din förståelse ska bli så djup och bred som möjligt.

Är du intresserad av dina egna och andra människors relationer, beteenden, tankar och känslor? Vill du förstå hur vi skapar samhällen, kulturer och identiteter?

På Kungsholmens västra gymnasium studerar du människans förmåga att påverka och hur vi påverkas av olika samhällsförhållanden och samhällsstrukturer.

Du fördjupar dig inom juridik och kriminologi, arbetar med mänskliga rättigheter och de globala målen.

Samarbeten

 Vi har många intressanta utbyten med Vinge advokatbyrå.

Inriktning beteendevetenskap

 

 

Programfördjupningskurser 300 poäng

 • Kriminologi, 100 poäng
 • Psykologi fördjupning, 100 poäng
 • Ungdomskulturer, 100 poäng

Poängplan

Här kan du se hur kurser fördelas under din studietid. Poängplaner kan förändras över tid.

Poängplan 2022/2023: Samhällsvetenskapsprogrammet, beteendevetenskap, Kungsholmens västra gymnasium (pdf, 165 kB, nytt fönster)

Under dina år hos oss

 • fördjupar du dina kunskaper inom psykologi, kriminologi och ungdomskulturer
 • undersöker du orsakerna till komplexa samhällsfenomen
 • lär du dig att kritiskt granska information, hur man skriver vetenskapliga uppsatser, och hur du för fram din åsikt
 • studerar du olika ledarskapsstilar och hur organisationer är uppbyggda.

Vi utvecklar samhällsprogrammet kontinuerligt och har många intressanta samarbeten och internationella utbyten. När du tagit studenten hos oss är du väl förberedd för studier på universitet och högskola.

Inriktning samhällsvetenskap med juridik

 

Är du intresserad av juridik och kriminologi? Har du intresse för internationell politik, samhällsvetenskap, mänskliga rättigheter och globala frågor? Då är samhällsprogrammet med juridik på Kungsholmens västra gymnasium det rätta valet för dig!

Programfördjupningskurser 300 poäng

 • Kriminologi, 100 poäng
 • Rätten och samhället, 100 poäng
 • Internationella relationer, 100 poäng

Poängplan

Här kan du se hur kurser fördelas under din studietid. Poängplaner kan förändras över tid.

Poängplan 2022/2023: Samhällsvetenskapsprogrammet, juridik, Kungsholmens västra gymnasium (pdf, 165 kB, nytt fönster)

Du kanske har funderat på arbeten som

 • jurist
 • polis
 • journalist
 • samhällsplanerare
 • statsvetare
 • lärare
 • diplomat.

Kanske har du ett starkt juridiskt och politiskt intresse? Dina möjligheter efter studenten är många.

Individuellt val

Du kan, som individuellt val alltid välja

 • engelska 7
 • matematik 3b
 • naturkunskap 2.

Vi erbjuder även andra individuella val för att bredda och fördjupa både program och dina intressen.

Lärmiljö med hörteknik

Har du behov av hörteknik?  Söker du till ett program med hörselanpassning?

Flera av Stockholms stads skolor har undervisningssalar utrustade med modern hörteknik. Här finns också

 • elevhälsa och speciallärare med kompetens inom hörsel
 • akustikanpassade lokaler
 • lokaler med möblering för bästa lärmiljö.

Du ingår i en klass med cirka 20 elever för att minska risken för störande buller.

Behörig att söka

Du skickar in en bilaga och audiogram i samband med din ansökan till gymnasiet.

Under hela din gymnasieutbildning får du också stöd av arbetsgruppen Hörsel- och synpedagogiska navet. 

Uppdaterad