Samhällsvetenskapsprogrammet

I flera ämnen samarbetar vi på KVG för att din förståelse ska bli så djup och bred som möjligt.

Är du intresserad av dina egna och andra människors relationer, beteenden, tankar och känslor? Vill du förstå hur vi skapar samhällen, kulturer och identiteter?

På Kungsholmens västra gymnasium studerar du människans förmåga att påverka och hur vi påverkas av olika samhällsförhållanden och samhällsstrukturer.

Du fördjupar dig inom juridik och kriminologi, arbetar med mänskliga rättigheter och de globala målen.

Samarbeten

 Vi har många intressanta utbyten med Vinge advokatbyrå.

Inriktningar och profiler

Individuellt val

Du kan, som individuellt val alltid välja

  • engelska 7
  • matematik 3b
  • naturkunskap 2.

Vi erbjuder även andra individuella val för att bredda och fördjupa både program och dina intressen.

Lärmiljö med hörteknik

Har du behov av hörteknik? Söker du till ett program med hörselanpassning?

Flera av Stockholms stads skolor har undervisningssalar utrustade med modern hörteknik. Här finns också

  • elevhälsa och speciallärare med kompetens inom hörsel
  • akustikanpassade lokaler
  • lokaler med möblering för bästa lärmiljö.

Du ingår i en klass med cirka 20 elever för att minska risken för störande buller.

Behörig att söka

Du skickar in en bilaga och audiogram i samband med din ansökan till gymnasiet.

Under hela din gymnasieutbildning får du också stöd av arbetsgruppen Hörsel- och synpedagogiska navet. 

Uppdaterad