Vård- och omsorgsprogrammet

Tycker du om att möta människor och ge ditt engagemang och stöd? Då kanske ett yrke som undersköterska eller boendestödjare passar dig. Vård- och omsorgsprogrammet är ett yrkesprogram som leder till jobb direkt efter gymnasiet.

Film om vård- och omsorgsprogrammet på Kungsholmens västra gymnasiet.

Programmet ger grundläggande högskolebehörighet. Efter avslutad examen kan du till exempel studera vidare till sjuksköterska eller sjukgymnast. 

När du gått vård- och omsorgprogrammet kommer du i ditt arbete som till exempel undersköterska, skötare eller boendestödjare vara redo att möta människor som behöver ditt stöd, ditt engagemang och din hjälp.

Du kommer att känna gemenskap och glädje men ibland också sorg. Alla delar av din personlighet är värdefulla och viktiga.

Utbildningen ger dig en möjlighet att utvecklas både personligt och professionellt.

Du tränas i ett forskningsinriktat arbetssätt och utvecklar kunskaper i

 • psykologi
 • hälso- och sjukvård
 • anatomi
 • fysiologi
 • hälso- och omvårdnadsvetenskap
 • medicinsk teknik
 • interkulturell kompetens.

Våra lärare

 

Söker du en utbildning av hög kvalitet med lärare som har specialkompetens? Lärare på Kungsholmens västra gymnasium har kompetens inom

 • medicin
 • kirurgi
 • akutsjukvård
 • funktionshinder
 • psykiatri.

Samarbeten

Vi samarbetar med flera högskolor, bland annat Karolinska institutet och Röda Korsets högskola. Vi är en certifierad FN-skola och arbetar med hälsofrågor i ett globalt perspektiv.

Arbetsplatsförlagt lärande och praktik

I minst 15 veckor är du ute på praktik i olika verksamheter på så kallat arbetsplatsförlagt lärande (APL). Du får praktiktisera och lära dig om

 • akutsjukvård
 • äldreomsorg
 • funktionshinderområdet
 • psykiatri.

Du besöker högskolor, har katastrofövningar med blåljusverksamheter, lektioner med Stockholms brandförsvar och får bekanta dig med verksamheter i samhället som arbetar med psykisk ohälsa.

Efter examen

Du har kompetens att arbeta som

 • undersköterska
 • skötare
 • boendestödjare
 • personlig assistent.

Efter avslutad examen kan du till exempel studera vidare till sjuksköterska eller sjukgymnast. 

Programfördjupningskurser 200 poäng

 • Engelska 6, 100 poäng
 • Svenska 3, 100 poäng

Poängplan

Här kan du se hur kurser fördelas under din studietid. Poängplaner kan förändras över tid.

Poängplan 2024/2025: Vård- och omsorgsprogrammet, Kungsholmens västra gymnasium (pdf)

Individuellt val

Du kan, som individuellt val alltid välja

 • matematik 2a
 • naturkunskap 2
 • räddningsmedicin
 • rättspsykiatri.

Lärmiljö med hörteknik

Har du behov av hörteknik? Söker du till ett program med hörselanpassning?

Flera av Stockholms stads skolor har undervisningssalar utrustade med modern hörteknik. Här finns också

 • elevhälsa och speciallärare med kompetens inom hörsel
 • akustikanpassade lokaler
 • lokaler med möblering för bästa lärmiljö.

Du ingår i en klass med cirka 20 elever för att minska risken för störande buller.

Behörig att söka

Du skickar in en bilaga och audiogram i samband med din ansökan till gymnasiet.

Under hela din gymnasieutbildning får du också stöd av arbetsgruppen Hörsel- och synpedagogiska navet. 

Uppdaterad