Profil hörselanpassning

På Kungsholmens västra gymnasium väljer du mellan två nationella program, ett yrkesprogram och ett individuellt program.  Undervisningen är anpassad för dig med hörselnedsättning.

Har du behov av hörteknik? Söker du till ett program med hörselanpassning? Du kan läsa som specialpedagogisk verksamhet, profil hörselanpassning

  • naturvetenskapsprogrammet
  • samhällsvetenskapsprogrammet
  • programmet för vård- och omsorg
  • individuellt alternativ. 

Du får

  • undervisning i en klass med ca 22 elever
  • akustikanpassade klassrum
  • modern hörteknik i klassrummen och vid undervisning på andra platser
  • lärare med erfarenhet och utbildning i att undervisa elever med hörselnedsättning
  • möjlighet till ljudvila under skoldagen.

Under hela din gymnasieutbildning får du också stöd av kontaktpersoner från Hörsel- och synpedagogiska navet.

Behörig att söka

Du som har en konstaterad och dokumenterad hörselnedsättning är behörig att söka.

Hur söker jag?

Du hittar utbudet av program på webbplatsen för gymnasieantagningen i Storstockholm. Använd sökbegreppet "hörsel".

Ange "specialpedagogisk verksamhet, profil hörsel" som ditt första val i din gymnasieansökan.

Du kompletterar din ansökan med blankett ”Särskilt behovsunderlag för ansökan till nationella utbildningar med specialpedagogisk verksamhet”.
Personal på din skola hjälper dig att fylla i.

Du skickar in blankett och aktuellt audiogram i samband med din ansökan till gymnasiet.

Om programmen i korthet

Gillar du att experimentera och lösa problem? Är matematik och naturvetenskap dina favoritämnen? Då är naturvetenskapsprogrammet rätt val för dig.

I flera ämnen samarbetar vi på KVG för att din förståelse ska bli så djup och bred som möjligt.

En utbildning som öppnar upp för arbete i hela världen från sjukvård till rättsmedicin.

Uppdaterad